Aanvraag vrijblijvende aanbieding voor Heatnet
vloerverwarming op CV-ketel, warmtepomp of stadsverwarming
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer:
E-mail adres

Voor het maken van een goede offerte is het van groot belang dat u ons de volgende informatie verstrekt.
Ik wil graag een offerte voor vloerverwarming voor:
Nieuw huis / bestaand huis: Nieuwe woning
Bestaand huis, jonger dan 2 jaar
Bestaand huis, ouder dan 2 jaar
Betreft een installatie op: Begane grond
Etage
Begane grond + etage
Bestemd voor renovatie woning of verbouwing woning Ja
Nee
Ik wens een aanbieding voor vloerverwarming die zal worden toegepast als: Hoofdverwarming
Bijverwarming
Waaruit bestaat de vloer waarin (of waarop) u de vloerverwarming wilt installeren?

Wij frezen geen verwarmingsbuizen in plavuizen, natuursteen, andere tegelsoorten of een houten vloer.
Hebt u een CV-Ketel of bent u aangesloten op stadsverwarming? CV-Ketel
Warmtepomp
Stadsverwarming

Bij stadsverwarming, welke gemeente:

De te verwarmen oppervlakte.
(bij meerdere ruimten graag apart specificeren in opmerkingen)
m2
Dienen er nog radiatoren gedemonteerd te worden? nee
Ja
Ligt de dichtstbijzijnde aansluiting op de aan- en afvoer van warmwater van de CV-ketel (of stadsverwarming) verder weg dan ca 1,5 Ó 2 meter van het punt waar u de verdeler voor de vloerverwarming wenst te plaatsen? Minder dan ca 2 meter verwijderd
Meer dan ca 2 meter verwijderd
Niet bekend

(Aansluiting is in de regel op een plaats
waar een radiator is geplaatst of wordt verwijderd)
De toe- en afvoer van warm water dient groot genoeg te zijn om uw vloerverwarming te kunnen voeden.
Bij een installatie met minder dan 6 groepen dient er een aanvoerbuis van minimaal 15-16 mm diameter en bij installaties boven 5 groepen een aanvoerbuis van minimaal 22 diameter.(bij Stadsverwarming kan een buisdiameter van 15-16 mm voldoende zijn: de druk en watertemperatuur zijn hoger dan bij aansluiting op eigen CV-ketel)
Wat is de diameter van de aan- en afvoerbuis waarmee de vloerverwarming gevoed zal worden?
15-16 mm
20-22 mm
28 mm
Niet bekend

(De diameter van de aan- en afvoerbuis is van groot belang. Graag voor een juiste opgave van de prijs opmeten. Indien de diameter te klein is zal er een aan- en afvoerbuis van de juiste diameter gemonteerd moeten worden.)

Op de plaats waar de groepenverdeler voor de vloerverwarming komt te hangen, dient ook een geaard stopcontact met aansluiting op 220-230 Volt te zijn. Is deze ter plaatse aanwezig? ja
nee

Het aanleggen van een aansluiting op de voedingspanning 220-230 Volt is niet bij de installatie inbegrepen)

Zitten er leidingen in de vloer, voor de radiatoren, water en of elektriciteit? ja
nee
onbekend


Heatnet is niet aansprakelijk, als er bij het frezen van de leidingen in de vloer een leiding geraakt of doorgefreesd wordt.
Bij nieuwbouw wordt u mogelijk geconfronteerd met een aanbieding van de bouwer voor "voorbereiding vloerverwarming". Bij een dekvloer met dikte van 5 Ó 6 cm of meer is deze optie niet noodzakelijk. (men legt vaak leidingen langs de wanden die later geen dienst meer doen!)
Indien u van de optie "voorbereiding vloerverwarming" gebruik wilt maken, adviseren we deze leidingen niet verder van de wand te laten leggen dan ca. 25 cm.

Is het merk en type van de CV ketel waarop de vloerverwarming zal worden aangesloten bij u bekend? ja
nee

Niet van toepassing: stadsverwarming


Indien bekend graag hier merk en type invullen, zodat wij met onze apparatuur rekening kunnen houden met de beschikbare warmtebron.
Merk + type CV Ketel:

Dient de aansluiting te geschieden via een kruipruimte? nee
ja
Wilt u isolatie laten aanbrengen?
Is niet mogelijk als verwarmingsbuizen ingefreesd worden.
nee
ja
Moeten de vloerverwarmingsbuizen op gegalvaniseerd draadstaalnet (3 mm) worden gemonteerd?
Deze methode wordt gebruikt als er in de vloer niet gefreesd moet/kan worden. In dat geval worden de verwarmingsbuizen op een net gemonteerd, waarna een nieuwe dekvloer wordt aangebracht.
nee
ja
Wanneer verwacht u dat de vloerverwarming ge´nstalleerd zal moeten worden?
Op welke wijze bent u met ons in contact gekomen?

Zoeken via internet
Via Marktplaats.nl
Via advertentie
Geattendeerd door kennis
Anders

Ruimte voor eventueel nog aanvullende vragen/opmerkingen:

U krijgt na het verzenden een kopie van uw aanvraag en zo spoedig mogelijk antwoord.